AKTUELLT

2023.09.20

Dags att boka konstprojekt – utvalda projekt i Västmanland

Nu kan du boka något av våra utvalda konstprojekt i Västmanland. Flera nya konstprojekt har tagits fram i samarbete med Konstdepartementet och med stöd av regionen.

Läs mer
2023.09.20

Bildförståelse lika viktigt som läsförståelse i skolan

Bildförståelse är en ofta förbisedd men viktig färdighet som barn och unga behöver ha möjligheten att utveckla i skolan. Det är en nyckelkomponent för att förstå den moderna världen och har en rad fördelar. Så varför är bildförståelse så viktigt och hur kan det gynna eleverna?

Läs mer
2023.09.11

Använd Skapande skola-bidrag för att ge eleverna meningsfulla möten med konst

Skapande skola-bidraget ger stöd för att finansiera samskapande konstprojekt i skolan. På Konstdepartementet har vi stor erfarenhet av att hjälpa till med ansökningsunderlag och svarar gärna på frågor kopplade till ansökan och våra konstprojekt.

Läs mer
2023.09.11

5 tips för en bra Skapande skola-ansökan

Skapande skola-bidraget ger stöd för att finansiera samskapande konstprojekt i skolan. På Konstdepartementet har vi stor erfarenhet av att hjälpa till med ansökningsunderlag och svarar gärna på frågor kopplade till ansökan och våra konstprojekt.

Läs mer
2023.06.28

Konstnär i Sörmland? Se hit.

Nu erbjuder Konstdepartementet sju bild- och formkonstnärer baserade i Sörmlands län att ta fram konstprojekt som riktar sig till barn och unga.

Läs mer