Att skapa profil och uppdrag

Att skapa profil och konstworkshop

Så här går det till:

  • Logga in högst upp till höger 
  • Börja lägga upp din profil – presenta vem du är, hur du arbetar och vilken väg in i yrket du tagit. Formuläret ska vara självinstruerande
  • Börja skapa en konstworkshop. Även detta formulär ska vara enkelt att följa. Du kan lämna och komma tillbaka och göra klart. Här väljer du bland annat vilket format din workshop ska ha. Engångs- eller flersteg, i skolan eller i din ateljé, osv.
  • När du känner dej nöjd, klicka på knappen Klart för granskning. Då skickas uppdraget till redaktör som går igenom allt, gör småjusteringar eller återkommer med förbättringsförslag.
 
Några saker att tänka på när du formulerar ditt uppdrag. 
 
  • Ditt arbete som konstnär ska vara tydligt närvarande så att eleverna får möta en professionellt verksam. Kort presentation i starten till exempel om hur du arbetar.
  • Workshopen behöver innehålla moment som är lärande inom din profession –  en metod, ett material, en teknik, ett förhållningssätt.
  • Workshopen behöver även vara så pass öppen att elevernas individuella kreativitet och konstnärliga förmåga kommer fram.

Uppgifter ska inte bedömas, processen är viktigast!

 
Prissättning och arvode
 

Priset på din workshop sätts automatiskt genom det format du väljer och grundar sig på Klys arvodesrekommendationer. I priset har vi inkluderat en materialpeng om 50 kr per barn
(exempel 30 barn = 1 500 sek material). 

Om det skulle visa sig inte räcka behöver du ha en dialog om detta med skolan. I några fall har det löst sig genom att konstnären köpt in extra material som skolan sedan kunnat behålla och använda igen (leran i detta fall,  skulle inte brännas under workshopen).

Priset som står på webbsidan vid ditt uppdrag, inkluderar en administrationsavgift för vårt arbete med administration, kommunikation, marknadsföring och plattformsutveckling. När konstworkshopen är klar skickar vi underlag till dig innan du fakturerar oss. Vi tar hand om fakturering till skolan. 

Vår förhoppning är att denna procedur ska kännas smidig och bra för dig som konstnär. 

Frågor om detta?

Nu är vi tre som arbetar på Konstdepartementet, alla på deltid.  Maila någon av oss!

Stina Bülow   Josefina Björk   Camilla Eltell