Som Skola behöver du skapa en profil på Konstdepartementet.se för att få boka skoluppdrag, det gör du genom att klicka här. När det väl är gjort så måste Administratör på Konstdepartementet.se först godkänna din profil innan du som skola kan boka ett skoluppdrag.

När du som Skola skickat en bokningsförfrågan till en Konstnär med ett skoluppdrag som ni är intresserade av kommer en notis gå till Konstnären att ni är intresserade. Då kan Konstnären välja att acceptera förfrågan i sin helhet eller avböja. Det är upp till Konstnären att acceptera eller avböja, det har inte Konstdepartementet något att säga till om.

Accepterar Konstnären en förfrågan så har ett avtal ingåtts mellan parterna Skola och Konstnär. Samma dag som skoluppdraget ska ha utförts kan Skolan markera i Konstdepartementet att det genomförts. När det väl är gjort så skickas en faktura ut från Konstdepartementet till den specifika Skolan. Det är av stor vikt att detta görs omgående så utbetalningen till Konstnären inte tar längre tid än det behöver göra.

Om Skolan avbokar skoluppdraget efter det att Konstnären accepterat förfrågan så kommer Konstdepartmentet skicka en faktura på 1300kr ex moms avseende bokningsavgiften. Denna summa är för den administrationen som krävs för varje bokning, även de som avbokas av Skolan.

Om Skolan avbokar skoluppdraget innan Konstnären accepterat förfrågan så kommer bokningsavgiften inte faktureras till Skolan.

Om Konstnären avbokar ett skoluppdrag så kan vi på Konstdepartementet hjälpa till att hitta en ersättare, detta kan även Konstnären hjälpa till med, om Skolan så vill det. Vill någon av parterna Skola eller Konstnär byta datum och tid, eller på något annat sätt ändra utformningen, på skoluppdraget så ska den parten som vill göra ändringar i bokningen kontakta Konstdepartmentet här. Det är upp till Skolan eller Konstnären att informera vardera part om dessa ändringar och dess karaktär.