Inför bokningen

 • Se till att din profil på konstdepartementet.se är uppdaterad. Hör av dig om något behöver justeras.
 • Du blir kontaktad av oss när du fått en bokning.
 • Kontakta oss om du har fått en bokning via Konstdepartementets plattform direkt till dig. Det kan gälla enskilda tillfällen eller längre samarbeten.
 • Vi kopplar ihop dig med ansvarig bokare.
 • Du och bokaren kommer gemensamt överens om datum, utförande, materialkostnad och eventuell reseersättning.
 • Konstdepartementet skickar en överenskommelse per mejl mellan dig, bokaren och Konstdepartementet när bokningen är bekräftad. Där beskrivs villkoren – vad som händer om exempelvis någon av parterna behöver ställa in eller får förhinder.

Inför konstprojektets genomförande

 • Ta kontakt med den som ansvarar för elevgruppen för att säkerställa information om lokal och särskilda förutsättningar.
 • Skicka gärna något material till klassen inför ditt besök så att de är förberedda på – och kan se fram emot – konstprojektet.

Under konstprojektet

 • Om du har möjlighet får du gärna dokumentera ditt besök och fotografera processen och verken.
 • Ta gärna bilder där man inte ser barnens ansikten. I enlighet med GDPR ska du inte publicera bilder på eleverna utan deras, deras föräldrars och den ansvariga lärarens godkännande.
 • Dela gärna projektet i dina sociala kanaler om ditt besök och tagga oss på @konstdepartementet så hjälper vi till att sprida ditt inlägg.

Efter konstprojektet

 • Återkoppla till Konstdepartementet när konstprojektet har ägt rum.
 • Vi skickar då ett fakturaunderlag till dig.
 • Du fakturerar Konstdepartementet och vi betalar ditt arvode. Hela arvodet går till dig. Vi tar inte ut någon avgift för vårt arbete.
 • Det är viktigt för oss att veta hur vi kan förbättra vår verksamhet. Via ett enkelt formulär kan du reflektera över samarbetet med bokaren och barngruppen, samt komma med önskemål på hur Konstdepartementet kan utvecklas.
 • Vi tar varmt emot historier och eventuella bilder från tillfället, och delar gärna dessa som goda exempel i våra olika kanaler.

Vi stöttar dig med allt runt bokningen!

Konstdepartementet stöttar dig som konstnär med administration och allt som rör bokningen när du blir bokad till en skola via oss.

Det arbete vi gör kring bokningar, utbildning och administration är helt kostnadsfritt för alla – skolor, elever såväl som konstnärer. Hela arvodet går till dig som konstnär.

Vi finns med hela vägen för att stötta dig och skolan i samarbetet. Tveka inte att be om råd och stöd! Vi hjälper till att bolla idéer, sätta ihop offerter, och argumentera för rättvisa arvoden.