Vad är ett bra konstprojekt?

Konstdepartementet erbjuder en bredd av bild- och formkonstutövare där metoder, material, praktik och kontext skiljer sig mycket åt. För att erbjuda barn och unga en genomtänkt kvalité i våra konstprojekt har vi tillsammans formulerat ett antal kriterier för vad som enligt Konstdepartementet är ett bra konstprojekt.

Tre fokusområden

KONSTNÄRSCENTRUM
Konstnärscentrum öst finns för att koppla ihop konstnärer och beställare av konst. Vi hjälper beställare att hitta rätt konstnärer och konstnärer att hitta rätt beställare. Resultatet? Arbetsmöjligheter för konstnärer och högkvalitativ konst för våra beställare. Framförallt fokuserar Kc öst på uppdragsförmedling för konst inom skolan och konst i offentliga miljöer. Alla typer av organisationer och företag kan dock vända sig till oss för att få hjälp med utbildningsprojekt eller konstnärliga gestaltningar – från idé och inspiration till fullbordat uppdrag.

Läs mer →

CENTRUM FÖR FOTOGRAFI
Centrum för fotografi är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för fotografer och övriga yrkesgrupper verksamma med fotografi. Föreningen har ett tvåfaldigt syfte, dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande i fråga om fotografisk bild, dels att stödja olika typer av yrkesroller verksamma inom fotografin. Genom utställningar och program söker föreningen främja en diskussion om fotografiska bilders roll och funktion i samhället, i historiskt perspektiv och i vår samtid. Genom att skapa nya kontaktytor mellan fotografins område och samhällets övriga näringar söker föreningen nya vägar till arbetstillfällen för sina medlemmar.

Läs mer →

ILLUSTRATÖRCENTRUM
Med över 1300 medlemmar över hela landet är Illustratörcentrum Sveriges största förmedlare av professionella bild-och formskapare. Vi förmedlar både kontakter och uppdrag åt många av landets främsta illustratörer, serietecknare, formgivare, speldesigner och animatörer – och skapar på så sätt fler arbetsmöjligheter samt stärker bild-och formfältet som ett hållbart yrkesområde. Här på Konstdepartementet erbjuder våra medlemmar ett brett utbud av kulturaktiviteter riktade till din skola inom bl.a. barn- och ungdomsböcker, serieteckning, kreativt berättande, designprocessen, bildstöld, färglära och visuellt tänkande.

Läs mer →

KONSTHANTERKSCENTRUM
Stiftelsen Konsthantverkscentrum har drygt 700 medlemmar och är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Genom att skapa synlighet och sprida kunskap om svenskt konsthantverk nationellt och internationellt, förmedla kontakter och uppdrag, samt främja dialog och nätverksmöjligheter, verkar Konsthantverkscentrum för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sina medlemmar och stärka konsthantverket som ett självständigt konst- och kunskapsfält.

Läs mer →