Så funkar det för konstnärer

VÄLKOMMEN TILL KONSTEPARTEMENTET!

Vi vill ge dig som professionell konstnär fler möjligheter till uppdrag och utveckling av din egen konstnärliga praktik genom att arbeta med konstprojekt tillsammans med elever i alla åldrar och över hela landet.

Konstdepartementet vill på samma gång ge elever i skolan medskapande möten med professionella konstnärer. Vi tror på styrkan i att nå kunskap genom konstnärliga processer, och erbjuder workshops inom hela bild- och formområdet. 

Du behöver vara medlem i någon av centrumbildningarna Konstnärscentrum, Illustratörscentrum, Konsthantverkscentrum eller Centrum för fotografi. Är du inte redan det, hör av dej till respektive medlemsorganisation för att ansöka om medlemsskap. De fyra centrumbildningarna finns över hela landet. 


Arvode och prissättning

Arvode till fria kulturaktörer regleras i avtal och ska följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch. Konstdepartementet gör det genom att följa KLYS rekommendationer

 Till arvodet tillkommer en ersättning för material räknat per elev. Du kan planera din konstaktivitet för halvklass (15 elever) eller helklass (30 elever). 

 

Så här lägger du upp konstprojekt

  • Först behöver du SKAPA EN PROFIL på Konstdepartementet genom att LOGGA IN och ange e-post och ett lösenord du väljer själv

  • Skapa även minst ett konstprojekt där du tydligt beskriver hur det kommer att gå till. Du beskriver mål med workshopen och tillvägagångssätt. Du behöver även ange vilket format som passar bäst. Läs mer här nedan om de fyra formaten. 

  • När du är klar med både profil och minst ett konstprojekt klickar du på KLAR FÖR GRANSKNING så går vi igenom så att allt finns med och kan fungera.

  • När en skola bokar ditt uppdrag (baserat på när du angett att du är tillgänglig) får du ett mail om detta och kan gå in i din profil och bekräfta förfrågan eller, om det inte passar, avvisa bokningen. Vi kan i de fall det inte fungerar med datum, sätta dig i kontakt med skolan för att hitta ny tid. 

  • När datum passerat för ditt konstprojekt går ett mail iväg till skolan som bekräftar att det är genomfört och fakturering av ditt uppdrag kan ske. Du som konstnär fakturerar Konstdepartementet. Läs mer om uppdragskontrakt här.
  •  


Våra olika format – vilka är intressanta för dig?

Din process som konstnär och din idé om konstprojekt kan passa olika typer av upplägg och tar olika lång tid. Därför har vi tagit fram fyra olika format att välja mellan.

1. Workshop


Konstnären kommer till er på skolan och arbetar tillsammans med barnen utifrån sitt eget konstnärskap. Det kan se olika ut i form, teknik och innehåll men aktiviteten är alltid förankrad i ett eller flera skolämnen.

Kort: 2 timmar (inkl pauser)

Lång: 3 timmar (inkl pauser)2. Konstkarta


Tillsammans åker ni iväg från skolan till en plats där eleverna får arbeta tillsammans med konstnären. Det kan vara en ateljé, en verkstad, en utställningslokal eller en annan plats som ger barnen tillträde till konstnärens vardag och konstens situationer.

Kort: 2 timmar (inkl pauser)

Lång: 3 timmar (inkl pauser)3. Process


Detta är en aktivitet som löper över flera tillfällen med klassen och konstnären. Det handlar ofta om att utforska ett ämne, en teknik eller ett tema vilket kräver mer tid tillsammans och mynnar ut i både ny kunskap och något som eleverna själva skapat.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar4. Produktion


När ett verk skapas går arbetet igenom flera steg, till exempel research, manus, filmning, klippning och efterproduktion om det gäller en film. Denna aktivitet sträcker sig över flera tillfällen och har ett konkret mål i form av ett verk barnen skapar under handledning av konstnären.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar