Format för olika konstprojekt

Konstnärens professionella arbetsprocess, praktik och idé om konstprojektet passar olika typer av upplägg och tar olika lång tid. Det kan bestå i en prövande process eller i målsättningen att skapa något färdigt. Konstnären kan genomföra konstprojektet hos er i skolan eller i egen ateljé eller annat konstrum. Därför har vi tagit fram fyra olika format med variationer att välja mellan.

Våra olika format - vilka är intressanta för er?

När du väljer konstprojekt ser du i vilket format det är skapat. Det kanske passar din skola att konstnären kommer vid ETT tillfälle eller vill ni inleda ett längre samarbete i en process eller produktion där konstnären och eleverna arbetar vid flera tillfällen. Nedan beskriver vi formaten workshop, konstkarta, process och produktion.

Centrumbildningar på bild- och formområdet som samverkar
1. Konstprojekt

Konstnären kommer till er på skolan och arbetar tillsammans med barnen utifrån sitt eget konstnärskap. Det kan se olika ut i form, teknik och innehåll men aktiviteten är alltid förankrad i ett eller flera skolämnen.

Kort: 2 timmar (inkl pauser)

Lång: 3 timmar (inkl pauser)

2. Konstkarta

Tillsammans åker ni iväg från skolan till en plats där eleverna får arbeta tillsammans med konstnären. Det kan vara en ateljé, en verkstad, en utställningslokal eller en annan plats som ger barnen tillträde till konstnärens vardag och konstens situationer.

Kort: 2 timmar (inkl pauser)

Lång: 3 timmar (inkl pauser)

3. Process

Detta är en aktivitet som löper över flera tillfällen med klassen och konstnären. Det handlar ofta om att utforska ett ämne, en teknik eller ett tema vilket kräver mer tid tillsammans och mynnar ut i både ny kunskap och något som eleverna själva skapat.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar

4. Produktion

När ett verk skapas går arbetet igenom flera steg, till exempel research, manus, filmning, klippning och efterproduktion om det gäller en film. Denna aktivitet sträcker sig över flera tillfällen och har ett konkret mål i form av ett verk barnen skapar under handledning av konstnären.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar

Specialanpassade format

Diskutera specialanpassningar med oss

Det finns flera sätta för professionella bild- och formkonstnärer att möta barn och unga i samskapande konstprojekt. Platsspecifika projekt kan vara ett sådant upplägg, dvs konstnärer utformar konstprojektet efter just din plats, din skola eller ort och erbjuder därmed ett projekt som är specialanpassat.

Det kan även finnas behov av samarbeten som sträcker sig över hel termin som en integrerad del av skolan läroplan och som del i att utveckla konstnärliga praktiker som del i lärprocesser för andra skolämnen.