Grupper av konstnärer & teman

Konstnärer från olika delar av landet

Här skapar vi olika samlingar av konstnärer vartefter vi etablerar oss mer aktivt i landet. Det finns redan nu konstnärer verksamma från olika platser i Sverige, men nedan har vi grupper konstnärer från Region Skåne och konstnärer från Region Uppsala.


 

REGION SKÅNE    ……………………………………………………………………………..   REGION UPPSALA

Bild Johanna Schartau    …………………………………………………………………….Bild Jessica Faiss

 

Tematiserade konstprojekt

Vi får förfrågningar ibland från skolor eller regioner om att ta fram konstworkshops på specifika teman. Under hösten är temat ”sexualitet, samtycke och relationer” i fokus hos Stockholms stads kulturförvaltning. Konstdepartementet har tagit fram unika konstprojekt med utvalda konstnärer på detta tema som presenteras under Kolla Kultur i okt-nov.

På denna sida kommer vi snart att tillgängliggöra projekt på olika teman!

Kom gärna in med önskemål från din skola eller din kommun så hjälper vi till att ta fram unikt anpassade konstprojekt för olika åldrar tillsammans med konstnärerna.

Maila någon av oss Camilla Eltell, Stina Bülow eller Josefina Björk med dina idéer!