Inspiration och artiklar

Konstdepartementet vill ge elever i skolan medskapande möten med professionella konstnärer. Vi tror på styrkan i att nå kunskap genom konstnärliga processer, och erbjuder konstprojekt inom hela bild- och formområdet – anknutna till skolans olika ämnen.

Forskare om vikten av kreativt skapande

Om vikten av estetiska ämnen i skolan läser vi i tidningen Ämnesläraren, utgiven av Lärarförbundet 22 feb 2022, skriven av Anna-Karin Hallonsten. Kreativt utövande ökar hjärnans plasticitet, vilket förstärker våra intellektuella krafter och förmåga att ta till oss alla typer av kunskap. Det menar hjärnforskarna Fredrik Ullén och Göran Lundborg.

Rapport från ett konstprojekt med Athina Strataki

Nyligen genomfördes konstprojektet Fotografera ett ordspråk - en berättelse utan ord 180 min, med fotograf Athina Strataki. Här kommer en kort rapport om hur det gick och hur konstnären själv upplevde mötet med eleverna under samskapandeprocessen.

Elevernas återkoppling – Elsa Brändströms skola i Linköping

Eleverna i klass 8A, 8B och 8C på Elsa Brändströms skola i Linköping fick besök av Athina Strataki, med konstprojektet Fotografera ett ordspråk - En berättelse utan ord, 180 min. Skolan gjorde en utvärdering med eleverna och här är några av deras samlade kommentarer.

Postkodstiftelsen om samarbetet

Vi på Konstdepartementet är väldigt glada över samarbetet med Postkodstiftelsen. Nu har vi stöd i arbetet att komma vidare ut med vår mission att koppla samman fler bild- och formkonstnärer och deras samskapande konstprojekt med barn och unga i skolan.

Open Call

Konstdepartementet är en nationell produktionsplattform för konstprojekt i skolan. Vi vill utveckla skolan som konstrum och ge elever i hela Sverige viktiga konstupplevelser och samtidigt skapa spännande uppdrag för bild- och formkonstnärer.

Lilian Bäckman håller konstprojekt Min trädgård

Med temat Relationer, sex och samtycke har illustratör och konstnär Lilian Bäckman skapat ett konstprojekt där elever får öva sig att tala om och formulera sig kring vad man själv önskar eller inte önskar med hjälp av metaforen trädgård. Vi följde med och frågade henne och eleverna hur det upplevde konstprojektet.

Intervju med Anna Ridderstad

Vi pratade med Anna Ridderstad, en av projektets initiativtagare och tillika ordförande för Konstnärscentrum, om varför Konstdepartementet behövs. Det är flera saker som är betydelsefulla för varför det är viktigt med konstnärliga möten mellan professionella bild- och formkonstnärer och elever. Anna berättar om detta även i filmen ”Varför behövs Konstdepartementet?” Här är hela intervjun.

Konstnärssamtal Johanna Schartau

Vi träffade Johanna Schartau och samtalade över zoom om hennes konstnärskap i allmänhet och specifikt om erfarenheter i att möta barn och unga i samskapande projekt kring sin konst.