Jag vill veta mer

 

Ja tack, jag vill bli kontaktad!

Vi kan hjälpa dig med skapande skola-ansökan samt att till exempel välja ut och föreslå konstnärer eller projekt som passar ett aktuellt tema på din skola eller i din kommun. Hos konstdepartementet.se finner du konstprojekt för alla årskurser från förskola upp till gymnasium och fritidsverksamhet.

Maila stina@konstdepartementet.se

 

Initiativtagare och intention

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Visionen är att professionella konstnärer tillsammans med elever undersöker skolan som konstrum och att eleverna i dessa möten med konstnärer, kan utveckla visuell litteracitet och få ökad kunskap i och om konstnärliga metoder och processer.

Det är viktigt att alla barn får möta professionella utövare inom olika konstområden och därmed möta varierade uttryckssätt. I grunden är det en fråga om demokrati och jämlikhet. Konstdepartementets aktiviteter relaterar direkt till skolans uppdrag – att erbjuda kulturupplevelser men också att införliva estetiska lärprocesser inom samtliga skolämnen.