Konsthantverkscentrum

Maria Ängqvist Klyvare

Kort beskrivning

Så här arbetar jag

Längre beskrivning

Utbildning eller väg in i yrket

Verksam i Stockholm. Arbetar med egna konstnärliga projekt och offentliga uppdrag.
Mobil +46 (0)739 600515

Jag kan ta uppdrag i:

Region Stockholm

Referensarbeten och kontaktvägar

Maria Ängqvist Klyvares projekt se alla →