Tillbaka till konstnärer

Gunilla Dovsten

Region Örebro län Region Västmanland Region Sörmland

Konstnärscentrum Mitt

Skoluppdrag av Gunilla Dovsten

Forma i lera

Region Örebro län

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Konstworkshop kort (120 min)

Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design

Bild, Historia, Teknik, Slöjd, Kemi, Geografi