KONSTNÄR

Camilla Carlsson

Camilla Carlsson använder olika uttryck som fotografi, skulptur och teckning. Hon arbetar nästan alltid med personer på plats och över tid i så kallade dialog- och deltagarprocesser. Hon tycker om att återanvända material, gärna textil. Många av hennes projekt pågår under lång tid avseende research, samarbeten och hantverk.

2019-2020 Konst i det öppna, sociala dimensioner, ekologier, förvandlingar, 30 p, Konstfack
2015-2016 Ateljéristautbildning Reggio Emilia Institutet Sthlm
2009 Teorier om lärande, 15 p, Sthlms universitet
2008 Konstpedagogik 15 p, Konstfack
2003 Bostaden Arkitekturens sociala landskap, 40 p, Kungl. Konsthögskolan avd arkitektur
2002 Europeisk arkitekturhistoria, 5 p, Lunds universitet
2001 Magisterexamen Fri konst, 200 p, Konsthögskolan Malmö
1996 Konst- och bildvetenskap, 20 p, Linköpings universitet

Camilla Carlsson är engagerad i våra gemensamma platser, offentlig konst, särskilt utemiljöer för barn och barns rätt till lek och delaktighet. I uppdrag har hon exempelvis planterat klätterträd, sågat bygglek-klossar och odlat. Camilla har arbetat tillsammans med barn och pedagoger från idé till färdigt verk och invigning. Hon är också utbildad ateljerista som är ett pedagogiskt förhållningssätt inom Reggio Emilia där lyhördhet, processer, dokumentation och reflektion ingår.

Camilla har samarbetat i projekt för Konstfrämjandet, gör konstnärliga gestaltningsuppdrag och konstpedagogiska uppdrag:
Konsthall C projekt Konst i förskolan 2020: En annorlunda skog (konstpedagogiskt uppdrag 2020)
På-väg-till-Barnens skog (gestaltningsuppdrag Ljurafältet, Norrköpings konstmuseum 2016-18)
Bygglek på Rosendals trädgård (gestaltningsuppdrag Stiftelsen Rosendals trädgård, Stockholm 2014-15)
Byggleklådan (gestaltningsuppdrag förskola i Gävle, Gävle konstcentrum 2014-15)
Spira, Extra utsikter (gestaltningsuppdrag avdelningar S:t Görans sjukhus, Region Stockholm 2008)

Utställningar i urval:
”Next:Utopia” Norrköpings konstmuseum 2016-17
”40-50 löpmeter virke per barn” galleri Sinne, Helsingfors 2013
”Dagens Eko kvart i fem” Varbergs konsthall 2012
”Modernautställningen” Moderna museet, Sthlm 2006
”Surroundings” Passagen Linköpings konsthall 2006

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst