Konsthantverkscentrum

Ann-Louise Messing

Kort presentation av Ann-Louise Messing

Den här användaren var anonym och har redigerats av Pernilla Carlsson i maj 2021

Så här arbetar jag

Lång presentation av Ann-Louise Messing

Utbildning eller väg in i yrket

Utbildning i början på 1990-talet hos silversmed Jan Brunk

Jag kan ta uppdrag i:

Region Stockholm

Referensarbeten och kontaktvägar

Ann-Louise Messings projekt se alla →