KONSTNÄR

Angelica Harms

Jag vill dela med mig av mina fotografiska kunskaper och färdigheter till unga. Det finns en längtan efter att återerövra det fotografiska hantverket, en längtan tillbaka till en tid där fotografen både är alkemist och magiker. Jag vill inspirera till ett magiskt bildskapande.

Fotografutbildning, Nordens fhsk, 1994
Fil kand i socialantropologi, Sthlm universitet 2006
Fil mag i estetik, Södertörns högskola, 2016

Jag är verksam fotograf och mitt bildarbete under åren har kompletterats av studier i socialantropologi, estetik, utställningskonsten och bilden som samhällsfenomen. Jag arbetar både dokumentärt och konstnärligt. Parallellt med det digitala arbetet, intresserar de antikvariska fototekniker mig och möjligheter att tillämpa dem för att gestalta världen på ett mer kontemplativt sätt. Jag har de senaste fem åren experimenterat med Lumenprints.
Mina projekt är förankrade i vår samtid och mitt tillvägagångssätt är gränsöverskridande. Jag använder visuell antropologi och street photography i ett fält som innefattar konstnärlig forskning, estetik, konst och mänskliga rättigheter. Jag vill inte bara förstå vår samtid utan även vara en del i dess förändring. Därför kallar jag mig för en fotoaktivist.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Centrum för Fotografi

PROJEKT