Tillbaka till konstnärer

Anna Ridderstad

Region Stockholm Region Uppsala

Konstnärscentrum Öst

Kort om mig

Jag arbetar mycket med rumsliga sammanhang, där man är mitt i konsten och upplever den med hela kroppen. I min konst gillar jag att använda annorlunda material som till exempel sand och torkade nässlor, där ibland även lukten får ta plats. För mig bär varje material på en särskild betydelse, beroende på vilken mening vi tillskriver dem, och det är väldigt spännande. Ett tema jag återkommer till är ordning och oordning, kontroll och ickekontroll, kontraster som ger själva livet.

Så här arbetar jag

I mitt arbete är destilleringen central. Jag börjar alltid med mycket information, många tankar och bilder. Efter en lång process återstår något mycket enkelt, som ändå innehåller allt. Resultatet blir närvaro, något som är mycket svårt att beskriva och diskutera, men för mig är det kärnan i verken.

Jag arbetar oftast med installationer, tänker rumsligt och laborerar med olika skalor. Vårt förhållande till renhet har varit ett återkommande tema, med material som sand och torkade nässlor. Under senare år har vattnets rörelser ofta funnits med genom filmprojektioner. Vattnet visar det okontrollerbara, som ställs mot vår längtan efter orubblighet.

Efter att ha använt tunga material i stora, detaljplanerade verk har jag gått över till ett arbetssätt som ger mer spontanitet i utställningssituationen, lättare hand och mer improvisation. Jag arbetar också mer med fotografi. Fotografiet ger en möjlighet att dokumentera performativa situationer, och att fördjupa mitt intresse för plats och platsens närvaro.
Utbildning eller väg in i yrket

Konstfack, Stockholm 2000 - 2006
Houvedskous Målarskola, Göteborg 1998 - 99
KV Konstskola, Göteborg 1997 - 98

Skoluppdrag av Anna Ridderstad

DEN FÖRSTA FÄRGEN – en pulvrig och kladdig workshop

Region Stockholm, Region Uppsala

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6

Konstworkshop kort (120 min)

Konst/Bild/Form

Bild, Fysik, Kemi, Religionskunskap, Historia