Tillbaka till konstnärer

Jakob Uhlin

Region Örebro län Region Uppsala Västra Götalandsregionen Region Värmland Region Dalarna Region Västmanland

Konstnärscentrum Mitt

Kort om mig

En mångsidig kreatör, gärna med ljus, geometri, kollaborativt skulpturbygge.

Jakob har ett driv att förfina och förbättra och har ägnat en hel del tanke åt skulpturkonceptet Multilampa. Materialets kvalitet, hur är upplevelsen, hur bidrar vi till en hållbar utveckling? Numera kan Jakob erbjuda en process där vi återsmälter använd plast och förädlar detta till ett starkt material för ändamålet belagt med tunt papper. Materialet målas och hackas upp till byggstenar för skulpterandet.

Så här arbetar jag

Design i gränslandet till konst och designad konstprocess för kollaborativt skapande.

Gemensamt skapande är ledordet för det konstnärskap Jakob riktar till grupper, där den inre resan av projektet är av stor betydelse. Jakob har med sin designerfarenhet haft den skapande processen i fokus för att utveckla de skapande verktygen och ramverket i vilken deltagarna skapar. Jakob har stor erfarenhet att låta grupper skapa skulpturala konstverk tillsammans. Att kliva in i en konstworkshop med Jakob är inte att få en provsmak av hans konstnärskap utan snarare att bli en del av det i dess epicentrum. Med en lagom blandning av styrd inramning och konstnärlig frihet skapas en trygg miljö med intressant resultat där alla kan delta på sin nivå oavsett förmåga.

Jakobs egna alster är ofta sprunga ur ett framarbetat koncept. Ofta med inslag av ljus, matematik och geometri.

Även om Jakob lagt stort fokus på att utveckla kontkonceptet Multilampa på senare tid har han erfarenhet av kollaborativt skapande med flera olika material och ingångar.

Jakob har arbetat med skapande grupper för att skapa konstverk på bibliotek, skola, förskola samt företagsgrupper och även fri allmän ”droppin” i exempelvis parker/kulturhus, alla olika format har sina unika utmaningar och fördelar, med erfarenheten från dessa olika format försöker Jakob i samråd med er forma ett projekt som passar just er grupp.

Utbildning eller väg in i yrket

Jakob har en MFA, master of fine arts från HDK, Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Därutöver gästade han Gerrit Rietveld accademie i Amsterdam ett halvt år för att delta i utbildningsprogrammet DesignLab, en utbildning då starkt formad av den tongivande Droog filosofin.

Jakob har även studerat förberedande konst och design på Ålsta folkhögskola. Nämnvärt för Jakobs konstnärskap då det återspeglas i detta är att han även studerat matematik och kvant/astrofysikfysik vid Uppsala universitet.

Skoluppdrag av Jakob Uhlin

Skapa ljusskulpturen Multilampa tillsammans med egen återvinning

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konst/Bild/Form

Bild, Historia, Matematik, Samhällskunskap, Svenska, Teknik

Måla, stansa, och bygg skulpturen Multilampa gemensamt

Region Uppsala, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Kronoberg, Region Jämtland Härjedalen

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Konstworkshop lång (180 min)

Konst/Bild/Form

Matematik, Bild