KONSTNÄR

Annelie Wallin

Jag har lång pedagogisk erfarenhet för jag har alltid undervisat parallellt med mitt konstnärskap. Min erfarenhet omfattar främst barn i åldrarna 7-12 år och unga vuxna 20-25 år. I skapande skola projektet kommer jag med ”skulptur” till klassen och barnen får arbeta med lufttorkande lera och skulptera djur med magiska, beskyddande egenskaper, passar bra för åldern 8-9 år. Jag har också erfarenhet av att göra workshops med stopmotion-animation i cut-out-teknik.

1989-94 MFA Fri Konst, Kungliga konsthögskolan Stockholm.
1985-87 Idun lovéns konstskola, skulptur
1984-85 Nyckelviksskolan
Vidareutbildning:
2013.02.28 – 2013.04.12 ”Going Public, Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö”, kurs för yrkesverksamma konstnärer, Konstfack. Länk till mitt arbete på kursens hemsida här>>
2008 Grundkurs i pedagogik för högskolelärare, 7,5 hp.

I mitt konstnärskap har jag arbetat med många klassiska material såsom sten, brons, betong, trä och nu senaste åren programmerat, färgväxlande LED-ljus.
I mina senaste arbeten har mitt intresse för mikrobiologi lett mig till studium av den kända slemsvampen ”Physarum Polysephalum” – som uppvisar intelligens utan att ha en hjärna, genom att odla slemsvampen och fotografera den på olika sätt försöker jag hitta samband mellan synliga och osynliga världar.

Jag har länge intresserat sig för samspelet mellan biologi, teknik och människa och försökt hitta vägar att omsätta detta i en konstnärlig process. I tidigare projekt, som kretsat kring odling, undersökte jag mykorrhizan – samspelet mellan underjordiska svamptrådar och växternas rötter – och vad vi kan utvinna ur detta samspel. På samma sätt som biologins processer utgör en bas i mina arbeten, så finns även relationen till en digital dito närvarande.

I mitt senaste offentliga gestaltningsuppdrag ”Ikaros Vingar” har jag kombinerat ljus och akrylglas till ett nytt skulpturalt uttryck. De transparanta akrylglasskivorna är upphängda i taket och graverade med mönster och belysta med programmerbart LED-ljus. Varje skulptur har 5 böjda akrylskivor med individuella mönster som skapar en tredimensionell effekt av ett moln av bubblor, när betraktaren rör sig runt dem. Verket är gjort för Idrottshuset i Jönköping, förmedlat av KC-Syd, 2019.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst