Centrum för Fotografi

Anna Ledin Wirén

Anna Ledin Wirén är fotograf och arbetar framförallt med människor. Hennes egna projekt och uppdrag inriktar sig ofta på mänskliga rättigheter, integration, jämställdhet och genus.


Hon arbetar både med stillbild och rörlig bild och involverar analog och digital teknik, beroende på projekt. Anna vill genom fotografi vara med och undersöka och påverka bildspråket i dagens medieutbud.

Så här arbetar jag

Anna Ledin Wirén har lång erfarenhet som mediepedagog, och arbetar deltid som gymnasielärare vid sidan av jobbet som fotograf. Anna har lärarlegitimation i Fotografisk bild 1- 4, Digitalt skapande 1- 2, Medieproduktion 1- 2 samt i Estetisk och Visuell kommunikation men arbetar lika gärna med grundskolans lägre årskurser.

Utbildning eller väg in i yrket

X Filmredigering för stillbildsfotografer, Centrum för fotografi (2019)
X Film för stillbildsfotografer, Centrum för fotografi (2018)
X Reportageskrivande, Tollare folkhögskola (2013)
X Digital auktorisation bildhantering, Svenska Fotografers Förbund (2009)
X Lärarexamen i fotografisk bild Stockholms universitet (2005-2008)
X BA (Hons) i fotografi, London College of Printing, England (1998-2001)
X Foto/Video, Forsa folkhögskola, Forsa (1997-1998)

Hemort:

Region Stockholm

Jag kan ta uppdrag i:

Region Stockholm, Region Värmland

Referensarbeten och kontaktvägar

Anna Ledin Wiréns projekt se alla →