KONSTNÄR

Louise Waite

Jag har arbetat med barn, unga och vuxna i konstnärliga projekt sedan 2010. Med stor erfarenheter som pedagog och konstnär i deltagarbaserade processer har jag drivit områdesspecifika konstpedagogiska projektet såväl som kortare workshops. I mitt arbete använder jag mig av taktila och sensoriska material för att bygga gemensamma skulpturer som utforskar mötet mellan material, funktion och idé.

2014-2017 University of Brighton (uk) – Fine Art Critical Practice BA (Hons)
2012-2014 Gerlesborgsskolan Stockholm – Förberedande konstskola
2007-2009 Kulturverkstan (YH) – Kulturprojektledning

Jag använder mig av ljud, text och skulptur som verktyg för att skapa gemensamma, och ibland ätbara, konstverk. Ofta får deltagarna smaka, lukta och interagera med materialen vilket ger dem en möjlighet att skapa sig en egen relation till idéerna bakom dem.

Jag intresserar mig för vad vi kan skapa tillsammans och vår relation till mat som material, social samlingspunkt, ekonomi och klimatfråga. Samarbete med andra konstnärer så väl som med publik och material ligger alltid i fokus. I mitt arbete utgår jag alltid från en plats, grupp eller idé för att sedan ta mig vidare in i det gemensamma skapandet. Genom ett lekfullt och lustfyllt tillvägagångssätt försöker jag ta mig an frågor kring återbruk, kulturarv och idéer om vad konsten kan vara.

Sedan 2020 driver jag FLOCK – en plattform och nätverk för deltagarbaserad konst i norden. https://www.flockprojects.se