Illustratörcentrum

Joakim Larsson

Serieteckning som pedagogiskt verktyg är ett roligt sätt att befästa kunskap med en kreativ process. Att sammanfatta ett arbetsområde med en tecknad serie gör kanske att eleverna aldrig glömmer det de lärt sig. Serieteckning går att använda i alla ämnen. Serier om hur miljön fungerar, en historisk tidsperiod, om politiska partier. Att med humor och allvar berätta något så enkelt som möjligt kan få alla pusselbitarna att falla på plats för elever som har svårt att koncentrera sig på bara text.

Så här arbetar jag

Joakim Larsson
Illustratör, serietecknare och konstnär

Jag har arbetat som illustratör, tecknare, grafisk formgivare och konstnär de senaste 30 åren.
Tidigt insåg jag att det ofta är själva processen i skapandet som är det intressanta och den mest lärorika delen. När skapandet blir som ett språk uppstår ibland oväntade samtal och det är här människor kan mötas.

Serieteckning är för mig ett språk som går att använda till vad som helst precis som alla andra språk. En tecknad serie kan vara hur tramsig och barnslig som helst, men samtidigt har den potentialen att berätta om livets djupaste och svåraste saker. Ingen skulle ju på allvar hävda att på spanska kan man bara prata om tjurfäktning eller att tyska är ett språk enbart för charkuterister. Serieteckning är ett medium, det är vi som fyller det med innehåll.

Under årens lopp har jag både formgivit och illustrerat ett flertal böcker, barnböcker, läromedel, diktsamlingar och romaner. Jag har tecknat instruktionsbeskrivningar för hur man anlägger parker, isolerar hus eller bygger en lekstuga, illustrerat naturvetenskap för barn och romaner för vuxna.

Vid sidan av tecknandet och illustrerandet arbetar jag som skulptör, grafiker och målare med ett sjutiotal utställningar runt om i Sverige och i London. Fri konst ser jag som ett slags forskning där processen är det egentliga konstnärskapet. Sedan 20 år tillbaka sysslar jag med ett konstkoncept som jag kallar ”Det Ofattbara”. 2020 är jag inne på version 4.0 och samarbetar med en ljudkonstnär sedan några år tillbaka.

Att arbeta som illustratör eller konstnär är mestadels en väldigt solitär syssla och efter många år av ensamhet i min ateljé kände jag att jag behövde komplettera med något mer socialt. Några vikariat som bildlärare visade mig att jag under alla dessa år samlat på mig så mycket erfarenhet av så många saker att jag kan hålla workshops om det mesta inom den kreativa världen. Serieteckning är bra eftersom det kan innefatta nästan allt, så just nu är det mest den typen av workshops jag gör. Jag började göra workshops på förfrågan från skolor direkt, men har de senaste åren samarbetat mer och mer med Seriefrämjandet som kontaktyta mellan mig och skolorna.


Utbildning eller väg in i yrket

CV/Utbildning och yrkeserfarenhet

1987-1989: Östra Grevie folkhögskola, estetisk linje med inriktning grafik
1989-1991: Skolan för grafiska tecknare, Lund
1991-1998: Frilans som illustratör och grafisk formgivare
1998-2001: Typiskt Typografiskt AB, grafisk formgivare, reklamtecknare
2001- Boklarssons förlag, projektledare, grafisk formgivare, illustratör, författare
2010-2015 Skapande skola, Workshopledare i serieteckning, åk 1-9 + estetgymnasiet
2013-2014: ABF, lärare i serieteckning för vuxna
2015-2020: Trelleborgs kommun, lärarvikarie med tonvikt på bild åk 3-9
2015-2020: Seriefrämjandet, workshopledare i serieteckning, åk f-9
2020: Linné Universitetet, Växjö. 7,5 p serieteckning

Hemort:

Region Skåne

Jag kan ta uppdrag i:

Region Skåne

Referensarbeten och kontaktvägar

Joakim Larssons projekt se alla →