KONSTNÄR

Lisa Stålspets

Lisa Stålspets arbetar som konstnär och har även lång erfarenhet av undervisning och projektledning av konst i det offentliga rummet. Som konstnär har Stålspets visat sina arbeten i Sverige, Norge, Tyskland och Finland. I Stålspets konstnärskap påtalas ofta en humoristisk ton och en enkelhet i anslaget, samtidigt som verken även beskrivs som laddade och poetiska. Stålspets jobbar både med bilder och med berättelser, mellan bildkonst och litteratur.

Master i Fri Konst, Kunstakademiet i Trondheim 2002-2007

Fristående kurser:
Filosofi, 30 poäng, Södertörns högskola 2012-2013
Romanen i Världen, Litterär gestaltning, Valand 2016
Going Public XL, om offentlig konst, Konstfack 2016-2017
Skrivandets förhandlingar, konflikt och ansvar i text, Konstfack 2017

Lisa Stålspets jobbar i olika tekniker såsom teckning, måleri, skulptur och även text. Ofta används olika tekniker i en och samma utställning och tillsammans skapar de olika verken en form för fragmenterad berättelse. Konsten kan fungera som ett förslag eller en öppning till ett samtal och i bästa fall verka tankeväckande och belysa det välbekanta på ett sätt som får oss att stanna upp och se efter.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst

PROJEKT