KONSTNÄR

Malou Bergman/Selva Studio

Sedan hemkomsten från fotostudier i New York har jag varit med och skapat olika mötesplatser för konstupplevelser och konstproduktion i Stockholm. Galleri Candyland, HammarbyArtPort (HAP); ateljéer/galleri, Makaroni; ateljéer/galleri i en fd Makaronifabrik, Satans Demokrati; teater och konstprojekt i ett övergivet kontorshus och nu senast Selva Studio som är en konststudio i en fd dansstudio med stort dansgolv, inomhusdjungel och fotostudio. Dit önskar jag bjuda in till att skapa fotoporträtt.

International Center of Photography, New York 1997-1998

Grundläggande Fotoutbildning-GFU, Stockholm 1996-1997

Socialantropologi och Konstvetenskap, Stockholms Universitet 1994-1997

”Malou Bergmans fotografier och konstnärliga arbete är väsensskilt från det mesta man möter i den svenska samtidskonsten. Bildernas praktfulla färgrikedom och den kalejdoskopiska collagetekniken, som har blivit hennes signum, gör henne helt unik. Betraktaren lär dock snart fråga sig vad som ligger bakom de mångfasetterade bilderna. Också dessa budskap är klart tillgängliga för den nyfikne. De verk som Bergman skapar är samtidigt lika komplexa som hennes tekniska process. De leder ofta sitt ursprung från mytologiska teman, härstammande från hela världen.
De teman som återkommer är världsomspännande, allmänmänskliga berättelser som laddas både politiskt, emotionellt och andligt.

Malou Bergman är utan tvekan en ständig sökare. Som sådan utmanar hon ständigt sig själv, sina föreställningar om världen och sina dogmer. Men hon letar inte efter en sanning utan efter en allmängiltig konstruktiv ritning. I denna process uppmanar hon även betraktaren att omforma sina tankemönster och förutfattade meningar. Trots att bilderna ofta både är drömska och gåtfulla så går det ändå inte att kategorisera dem som eskapism. Det Bergman gör är inte att fly, utan att söka upp och konfrontera världen med en tänkbar alternativ verklighet. Bergmans fotografier kvarstår ändock som fristående bilder, estetiska objekt, fulla av kraft, dynamik och energi.” Text av Jakob Anckarsvärd

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst