KONSTNÄR

Åsa Hylén

I olika projektarbeten är min ambition som konstnär att tillföra en personlig infallsvinkel på en uppgift eller ett tema. Den konstnärliga processen innebär ett undersökande och reflekterande förhållningssätt. Ibland fungerar samarbeten i ett projekt så att vi får syn på något nytt både hos oss själva och andra.

Konstfackskolan; Textil konst 1991-96

Konstfack/Jönköpings Ljushögskola Ht 1996

Ölands folkhögskola; Bild och textil 1990-91

Art-Tex i Växjö; Bild och textil 1987-88

Kronobergs folkhögskola; Bild och form 1984-85

NTI-skolan; Datorutbildning från grunden
Desktop publishing 1999-2001

Vårdskolan i Växjö; 
Hälso- och sjukvård samt åldringsvård 1981-83

Jag arbetar som konstnär med textil inriktning vilket för mig innebär att jag huvudsakligen arbetar med textila material eller textila tekniker. Ett befintligt föremål, ett material eller ett tillvägagångssätt kan få en ny betydelse och laddning i ett nytt sammanhang. Det kan bli något som berättar utan ord.

profile image
HEMORT

Region Jönköpings län

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Syd