KONSTNÄR

Nils Olof Hedenskog

Nils Olof Hedenskog arbetar med måleri, fotografi, musik och skulptur i sin ateljé som ligger i Stocka i Hälsingland. Han ställer ut regelbundet på muséer, konsthallar och gallerier. Förutom den egna konstnärliga verksamheten driver han Galleri Notharet som ligger vid Hälsingekusten. Exempel på utställningar som Nils Olof har curaterat är ”The Last Angel” med konstnären Bill Viola på Moviken Art samt ”Tingen ser mig” med konstnären Yvonne Leff på Galleri Notharet.

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1981-86
Gävle Konstskola 1978-81

Efter åren som rektor för Grafikskolan i Stockholm, 1987-97 har jag på heltid arbetat som konstnär och kulturskapare. Jag arbetar huvudsakligen med måleri, ofta i stora format som både i figurativa och abstrakta variationer kretsar kring dualiteten mellan natur och kultur och inte sällan med konsthistoriska referenser.
Som artist-in-residence på Iggesunds bruk kunde jag förfärdiga en idé om det slutna rummet där sex torn byggda av kartonger bildade en barriär mellan det slutna rummet och betraktaren. Installationen, ASYLUM, visades på Iggesunds bruksmuseum 2014.
Utöver mitt arbete i den egna ateljén jobbar jag projektbaserat med fotografi och gör ”Creeping in Circles” tillsammans med fotografen Joakim Brolin.
Detta projekt är fortfarande i rörelse och inbegriper deltagande aktörer krypandes i cirklar i mörka rum belysta med pannlampor under en registrerande kamera med en öppen slutare. Utställningen presenterades i ett större format på Fotografiska museet i Stockholm, 2011.
Jag arbetar även med musik, Global Drumming, i ett samarbete med ljuddesignern Jon Allan. Jag har också tillsammans med Yvonne Leff producerat tio upplagor av Stocka Film Festival under åren 1999 – 2016.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Nord

Konstnärscentrum Öst