Konstnärscentrum Öst

Joachim Carlsson

Jag är en en konstnär som, bland annat genom min familjs olika förflyttningar, lyckats med att studera på sju olika skolor under mina första elva skolår. Den erfarenheten har bidragit till mitt intresse för skola och pedagogik och främlingskap.
Jag har tidigare arbetat som rammakare och förgyllare och arbetar sedan 90-talet som tim anställd som utställningstekniker och utställningsdesigner och konsult inom konstnärliga tekniker och utställningsverksamheter, privat som offentligt.

Så här arbetar jag

I mina verk arbetar jag med frågor kring språk, tecken och uttryck - alltså kommunikationsvägar mellan människor och olika yttringar för gemenskap och utanförskap.

Jag vill undersöka människans relationer till samhället och till den enskilda individen, både som social och som existentiell varelse.
Detta har bland annat tagit sig uttryck i en serie verk som diskuterar platser och ytor i samhället som mentala tillstånd, hierarkier och tecken för särskiljande.

Utbildning eller väg in i yrket

Min konstnärliga utbildning har sedan blivit som nedan följer.

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1993-98 Master of Fine Art
Hochschule der Künste i Berlin 1996
Hovedskous målarskola i Göteborg 1990-93

Hemort:

Region Stockholm

Jag kan ta uppdrag i:

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Östergötland

Referensarbeten och kontaktvägar

Joachim Carlssons projekt se alla →