Tillbaka till konstnärer

Joachim Carlsson

Region Stockholm Västra Götalandsregionen Region Östergötland

Konstnärscentrum Öst

Beskrivning av ditt konstnärskap

I mina verk arbetar jag med frågor kring språk, tecken och uttryck - alltså kommunikationsvägar mellan människor och olika yttringar för gemenskap och utanförskap.

Jag vill undersöka människans relationer till samhället och till den enskilda individen, både som social och som existentiell varelse.
Detta har bland annat tagit sig uttryck i en serie verk som diskuterar platser och ytor i samhället som mentala tillstånd, hierarkier och tecken för särskiljande.

Utbildning

Jag är en en konstnär som, bland annat genom min familjs olika förflyttningar, lyckats med att studera på sju olika skolor under mina första elva skolår. Den erfarenheten har bidragit till mitt intresse för skola och pedagogik och främlingskap.

Min konstnärliga utbildning har sedan blivit som nedan följer.

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1993-98 Master of Fine Art
Hochschule der Künste i Berlin 1996
Hovedskous målarskola i Göteborg 1990-93

Skoluppdrag av Joachim Carlsson

Calender of kindness / Vänlighetskalender

Region Stockholm, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Konstkarta lång (180 min)

Konst/Bild/Form

Samhällskunskap, Religionskunskap, Moderna språk, Bild