Tillbaka till konstnärer

Barbro Maria Fagerlind

Region Stockholm

Konstnärscentrum Mitt

Kort beskrivning

Arbetade tidigt med att undervisa/vägleda(se cv.)i teckning paralellt med mina utbildningar. Efter hantverksutbildningarna och Beckmans blev det mer skapande av kläder(Älskar kläder och second hand och att lappa och laga, RE:design, RE:Art/Hållbarthantverk.I den stora miljödebatten på 90-talet började jag med att återbruka konservburksplåt efter en metallkurs.Det som är roligast är att undersöka, exprementera med nya material i eget skapande och söka nya uttryck med barn och ungdomar.

Beskrivning av ditt konstnärskap

Det eviga möter förjängligheten. Ett tema som grund för undersökande av sakrala möten i form av skulpterande altare i olika former av frågeställningar och avtryck från olika religioner,ikoner kropp, reliefer, Marknadskors Enri, Folkhemsaltare och mellanrummet som uppstår mellan material och form. En elegi över det svunna Folkhemmet och in i den nya världens ställningstagande över vår änglamark. Organiska skulpturer som mossa, lav och en serie om Amöbor,Toffeldjur och andra Urdjur.

Utbildning

hantverksutbildningar. 76-78 Beklädnadstekninsklinje,78-79 Gesällbrev i damskrädderi.
79-81 Anders Beckman form, textil.
84-89 byggde upp en konstverkstad på Derevvikensungdomshem.
85 Handledarutbildning.
90-93 Metallinjen och utvecklade plåtslageri och smide.

Skoluppdrag av Barbro Maria Fagerlind

ATT SKAPA OCH UNDERSÖKA I ÅTERBRUK, SKULPTUR OCH MÅLERI. ENSKILT ELLER GEMENSAMT.

Region Stockholm

Åk 4-6, Åk 7-9

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konst/Bild/Form

Bild

ATT SKAPA OCH UNDERSÖKA I ÅTERBRUK, SKULPTUR OCH MÅLERI. ENSKILT ELLER GEMENSAMT.

Region Stockholm

Åk 4-6, Åk 7-9

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konst/Bild/Form

Bild