Tillbaka till konstnärer

Stark & Lillqvist

Region Stockholm

Konstnärscentrum Öst

Kort beskrivning

Vi, Ann Lillqvist och Kristina Stark, möttes då vi båda var projektelever i grafik på Kungl. Konsthögskolan. I våra konstnärskap finns både likheter och olikheter vilket gör att vi samarbetar och kompletterar varandra bra. Att i klassrummet eller i verkstaden få följa med barnen in i deras skapande och hjälpa dem att uttrycka sig i bild är fantastiskt roligt.
Att vara två när vi besöker skolklasser är en stor styrka då vi har större möjlighet att möta varje individs behov.

Beskrivning av ditt konstnärskap

Kristina Stark
I naturen finner jag hur mycket som helst som jag kan använda och spinna vidare på i både färg och form. Med naturen och färgen som utgångspunkt skapar jag min egen värld. Jag arbetar tvådimensionellt med målning, teckning och grafik men även tredimensionellt med installationer och skulpturer.

Ann Lillqvist
När jag skapar är jag på upptäcktsresa. Det blir möten med både inre och yttre landskap. För mig blir konsten en plats där jag kan samla ihop minnesfragment och saker som skingrats, gått sönder eller är på väg bort. Det blir en plats där jag kan omskapa och göra helt igen. Varje verk bär på en historia, men också ett löfte om förvandling.
Ofta har jag bergen och naturen som utgångspunkt, de ger mig utsikt, men också svindel. Samtidigt vill jag förmedla förmågan att känna tillit och att närma sig det svåra utan att rädas.
I min konst arbetar jag med måleri, grafik och keramik. Jag tycker om att prova nya material och se hur de går att kombinera.

Utbildning

Kristina Stark
Har en magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan och har även studerat ett år som projektelev med inriktning grafik på Kungl. Konsthögskolan.

Ann Lillqvist
Arbetat flera år som lärling hos konstnär.
Vidareutbildad i grafik vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och i keramik på Glendale Community College, USA.

Skoluppdrag av Stark & Lillqvist

Prova på den grafiska tekniken torrnål

Region Stockholm

Åk 4-6, Åk 7-9

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konst/Bild/Form

Historia, Bild