KONSTNÄR

Disa Rytt

Jag arbetar med abstrakt måleri, främst med akryl och vinylfärg på transparent duk. Mina format är ofta stora, större än mig själv. Jag ser mitt arbete som ett nyfiket utforskande av måleriets olika beståndsdelar och hur de tillsammans skapar en bild. Kroppen och vår perception spelar en stor roll i detta utforskande. Jag tycker om att arbeta med barn och unga för att stimulera deras nyfikenhet, tillsammans ger vi oss ut på en målerisk upptäcksfärd!

Masterutbildning i Fri Konst, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, 2006-2012.

I mitt arbete undersöker jag hur måleriet samverkar med rum, ljus och perception.
Genom färg- och formmässig reduktion och repetition utforskar jag hur måleriet för samman blick, bild och rum. 
Rummet inkluderas i mina verk dels genom att den transparenta duk jag målar på synliggör bakomliggande spännram och vägg. Dels genom subtila förskjutningar av öppna kontra slutna ytor och former. Mitt måleri sträcker sig utanför dukens ram och skapar rörelse genom former som rör sig vidare ut på väggen och möts upp i andra verk. Med precisa medel aktiveras rummets arkitektoniska egenskaper, snarare än att skapa ett slutet bildrum.
 På så vis utforskar jag hur bildrummet expanderar och integreras med den omgivande fysiska rumsligheten.
Sedan min examen från Kungl. Konsthögskolan 2012 har jag ställt ut på gallerier och konsthallar både i Stockholm och övriga landet. I mina offentliga gestaltningsuppdrag intresserar jag mig för hur måleriet kan vara föränderligt och förhålla sig till människors rörelser i rum. I monumentala format kan måleriet skapa upplevelsen av att människan befinner sig i och är omsluten av verket, snarare än att stå utanför och betrakta. Genom vår kropp och vår blick samspelar konsten med, och blir en del av omgivande arkitektur.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst