KONSTNÄR

Daniela Hedman & Caroline Östberg

Caroline och Daniela har båda konstnärlig bakgrund inom dans respektive konst. De möttes på Reggio Emilia Institutets ateljeristautbildning 2015. Intresset för det pedagogiska arbetet med barn och unga följer dom båda parallellt med deras egna konstnärskap, både som ateljeristor inom förskola men också genom andra projekt.

Daniela Hedman:
Ateljeristautbildning, Reggio Emilia Institutet, Stockholm 2015-2016
MA, Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Ädellab/Metallformgivning.Stockholm 2006-2008
BA, Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Ädellab/Metallformgivning. Stockholm 2003-2006
Nyckelviksskolan, Metallformgivning Stockholm. 2002-2003
Holbæk Kunsthøjskole, Holbæk, Danmark. 2002

Caroline Östberg:
Ateljeristautbildningen vid Reggio Emilia Institutet 2015-2016
Danshögskolans Dansrepetitörslinje & Pedagoglinje, Individuell Studiegång 120 p
SMI, Den levande Rösten 7,5 poäng 2008
Musikvetenskap Satslära/Gehör 10 p, Uppsala Universitet 1996
Röststudier/ Intepretation för Inger Hulphers 1989-1996
Röststudier Roy Hart Theatre, Frankrike 1987
Balettakademiens treåriga yrkesdansarlinje 1981-1984
Vidare studier i New York för Meredith Monk 2003
Kurs i Positiv psykologi 2013

Daniela Hedman, konstnär, ateljérista
Jag är utbildad på konstfack och arbetar som skulptör med ateljé i Gustavsberg. Jag arbetar både med utställningar och med offentlig konstnärlig gestaltning. I mitt konstnärskap intresserar jag mig för den fysiska kroppen, den sinnliga kroppen och sambanden däremellan. Kroppens möte med material, ytor, platser och rörelser är exempel på upplevelser jag undersöker ur ett fysiskt, psykiskt och symboliskt perspektiv. Jag arbetar materialbaserat och utgår från hantverksmässiga metoder i mitt skapande, där jag letar egna tekniker och egna sätt att bemästra och styra material. Det taktila mötet är det väsentliga.
Efter min ateljeristautbildning på Reggio Emilia Institutet 2015 har jag parallellt med min konstnärliga verksamhet arbetat både inom förskola, skola och i konstnärliga projekt för barn på museum och konsthallar.

Caroline Östberg, dansare, koreograf och ateljérista
Under många år har jag arbetat med dans i alla dess olika former; koreografi, undervisning (bl.a som ateljerista). Jag har producerat en stort antal föreställningar för barn och unga dels genom Kulan och även varit ansvarig att lägga dansutbudet för barn och unga i Gävleborg. I mitt arbete som ateljerista kopplar jag ofta samman vårt arbete med scenkonst och utställningar för barnen. Mitt arbete är gränsöverskridande och jag trivs att arbeta med musiker, tonsättare, bildkonstnärer, skulptörer, filmare och poeter. Det ena uttrycket förstärker det andra. I mina workshops är flerspråkighet det centrala.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst

PROJEKT