KONSTNÄR

Dan Lageryd

2017-2018 The Photographic Artist’s Book: Dissemination in a Digital Landscape, 60 ECTS, Kungl. Konsthögskolan
2015 Arkitekturhistoria- och teori, 30 ECTS. Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolan
2014 Kunskapsfilosofi, 10 ECTS. Stockholms Konstnärliga Högskola
1995-1996 Institutionen för skulptur, Konstfack
1995 Konstteori, Konstfack/Stockholms Universitet
1993-1995 Akademien för fotograf, Konstfack

Dan Lageryd är konstnär, filmare och fotograf. I sin konstnärliga praktik arbetar han utifrån teman som perception, repetition och urbanitet. Som konstnär är hans ambition att aktivera seendet samt skapa nya rumsligheter genom förskjutningar och poetiska interventioner i det offentliga rummet. Dan har bland annat studerat fotografi och skulptur på Konstfack samt arkitekturteori- och historia på Kungl. Konsthögskolan.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst

PROJEKT