KONSTNÄR

Athina Strataki

Athina Strataki är en internationellt prisbelönt fotograf, konstnär och producent. Hon är specialiserad på konstbaserade projekt, samarbeten och uppdrag där hon arbetar med allt från gestaltningsuppdrag, utställningar och böcker, till kommersiella- och redaktionella uppdrag. Hon undervisar även i visuell kommunikation, intuitiv fotografering och kreativ storytelling.

https://www.athina.se/

Mitt arbete som fotograf och konstnär har under mina drygt trettio år som egen företagare samtidigt kompletterats med studier i visuell kommunikation, Konstfack, Kulturskolans didaktik – estetik, bildning och digitala verktyg, Umeå universitet och filmvetenskap, Stockholms universitetet, samt olika kurser i regi av Centrum för Fotografi, Svenska Fotografers Förbund och Kulturlyftet.
Jag har även en utbildning i silversmide, guldsmide och designhistoria från Skolan för silversmide och smyckedesign.
I slutet av åttiotalet gick jag GFU (tidigare Christer Strömholms fotoskola, numera Fotoskolan STHLM) och arbetade också några år som fotoassistent bland annat åt Tony Landberg.
Tidigare har jag även arbetat som musiklärare på Kommunala Musikskolan (numera Kulturskolan) i tvärflöjt för barn i åk 4 och uppåt samt vuxna.
Har tidigare hållit min egen utformade kurs på Folkuniversitetet i fotografi, Utvecklas som fotograf – kreativ storytelling. Numera i egen regi.

Ett kreativt förhållningssätt handlar om att vara nyfiken, ställa frågor, aktivt leta efter lösningar, experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar. I mitt bildskapande ställer jag ofta frågor om vad sanning är, utmanar föreställningar, konventioner och det igenkänningsbara och rör mig intuitivt i gränslandet mellan dröm och verklighet där sammansmältningen av olika begreppsvärldar uppstår. Där finns det spännande samspelet- och motsättningarna mellan humorn, allvaret, det irrationella, det suggestiva och det påtagligt verkliga som griper in i varandra.
De senaste åren har jag utvecklat ett koncept där jag såväl inomhus som utomhus skapar en illusion, en slags lura-ögat-effekt, där mina platsspecifikt gjorda bilder samverkar i en dialog med rummets form och karaktär.