Tillbaka till konstnärer

Daniela Hedman

Region Stockholm

Konstnärscentrum Öst

Kort om mig

I Daniela Hedmans materialbaserade konstnärskap står kroppen alltid som medelpunkt. Hennes arbeten riktar sig både mot utställningar och det offentliga rummet, bland annat med konstnärliga gestaltningar för förskolor.
Intresset för arbete med barn och unga har på olika sätt följt vid sidan om hennes konstnärskap, och som utbildad ateljerista har hon inom förskolan arbetat projektinriktat med barn. Hon har även erfarenhet av arbete som bild-slöjdlärare.

Så här arbetar jag

Jag arbetar med skulptur/objekt. Jag intresserar mig för den fysiska kroppen, den sinnliga kroppen och sambanden däremellan. Kroppens möte med material, ytor, platser och rörelser är exempel på upplevelser jag undersöker ur ett fysiskt, psykiskt och symboliskt perspektiv. Många gånger är den egna, eller andras kroppar, verktyget i den skapande processen. Jag arbetar materialbaserat och utgår från hantverksmässiga metoder i mitt skapande, där jag letar egna tekniker och egna sätt att bemästra och styra ett material. Det taktila mötet är det väsentliga.

Utbildning eller väg in i yrket

Ateljeristautbildning, Reggio Emilia Institutet, Stockholm. 2015-2016

MA, Konstfack - University of Arts, Crafts and Design, Ädellab/Metallformgivning.Stockholm 2006-2008
BA, Konstfack - University of Arts, Crafts and Design, Ädellab/Metallformgivning. Stockholm 2003-2006
Nyckelviksskolan, Metallformgivning Stockholm. 2002-2003
Holbæk Kunsthøjskole, Holbæk, Danmark. 2002

Skoluppdrag av Daniela Hedman

Med kroppen som verktyg

Region Stockholm

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Konstworkshop kort (120 min)

Konst/Bild/Form

Bild, Slöjd