Konstnärscentrum Öst

Charlotte Åberg och Anna Edsjö

Charlotte Åberg och Anna Edsjö har konstnärlig bakgrund inom bildkonst respektive scenografi, museiutställningar och arkitektur. Vi upplever att de två olika inriktningarna kompletterar varandra och ger en större bredd vid undervisning och i våra gemensamma projekt.

Så här arbetar jag

Vår bakgrund inom skulptur, installation, arkitektur och erfarenhet av att arbeta med historiskt och kulturellt material utgör en första grund att stå på. Sedan arbetar vi målinriktat med att uppmuntra varje elevs personliga skapande och utveckling. Vi har samarbetat i workshops med inriktning på hållbarhetsfrågor och återbruksmaterial sedan 2014. Nyligen har vi inlett ett konstnärligt arbete runt gudinnemyter och hjältar. Gemensamma projekt: Utställning med barns verk, filmskapande och konstutställning.

Charlotte Åberg har projektlett workshops för barn och ungdomar i ämnena teckning, bild, skulptur och textilslöjd inom kommunal skola, särskola, i samband med utställningar och i samarbete med Kulturskolan. Som konstnär är Charlotte intresserad av gestalta drömmar och mytologiska motiv som på flera sätt kan smälta in i samtiden. Hon arbetar mest med samarbeten och använder foto, film och textila material som konstnärliga uttrycksmedel. En väl utprövad arbetsmetod är social skulptur och deltagarbaserade processer tillsammans med workshopsdeltagare och elever. Metoden går ut på att skapa något nytt ur samtal och diskussioner i relation till drömmar och samtida frågeställningar.

Anna Edsjö har sedan 1997 arbetat som frilansande scenograf och utställningsformgivare i många olika projekt. Hon närmar sig med ett konstnärligt tillvägagångssätt och gestaltningen har alltid sinnliga upplevelse i centrum. Hennes arbetssätt involverar form för alla sinnen, som vi kan göra när vi möts i fysiska rum. Hon har formgivit ett stort antal museiutställningar och workshops med pedagogik för barn och unga. Ibland svåra ämnen, som mänskliga rättigheter, flykt, aktivism i konfliktzoner, men även teman som lek, sagor, kulturhistoria, demokrati för barn. Fokus på tillgänglighet för alla, ett inkluderande innehåll och miljömedvetna val.Utbildning eller väg in i yrket

Charlotte Åberg

2013 Introduktion till konstnärlig forskning, Konstfack
1990-1995 Konsthögskolan, Umeå Universitet
1993 Kungliga konsthögskolan, Stockholm

Anna Edsjö

2020 Projektledning Hållbarhetsprojekt, kurs Uppsala Universitet
2018 Helighetens bilder, kurs, Konstfack
2016 Det goda samtalet, kurs, Pedagogiska inst, Sthlms universitet
2001 Påbyggnadskurs, årskurs 5, KTH Arkitektur
1992 Arkitektur, LTH och KTH
1992 Akvarellkurs Gerlesborgsskolan
1991 Konstvetenskap, Stockholms universitet
1990 Måleri och grafik, heltid, Folkuniversitetet

Hemort:

Region Stockholm

Jag kan ta uppdrag i:

Region Stockholm

Referensarbeten och kontaktvägar

Charlotte Åberg och Anna Edsjös projekt se alla →