Konsthantverkscentrum

Tuva Widén

Presentation av Tuva Widén

Den här profilen hade inget namn i utgångsläget och är testredigerad av Pernilla Carlsson i maj 2021

Så här arbetar jag

Presentation av Tuva Widéns konstnärsskap

Utbildning eller väg in i yrket

2018-2020 Masterexamen CRAFT!, Konstfack

2018 Konstpedagogik, Kurs 7,5 poäng, Linnéuniversitetet

2016 Kandidatexamen från Konst och designhögskolan i Bergen

2013-2015 Kandidatprogrammet i Textil, Konstfack

2005-2006 Textil Form, Nyckelviksskolan

Jag kan ta uppdrag i:

Region Stockholm

Referensarbeten och kontaktvägar

Tuva Widéns projekt se alla →