Konstnärscentrum Syd

Pärra Von Andreasson

Hej! Jag heter Pärra och jobbar som graffitikonstnär. Det innebär att jag gärna gör stora väggmålningar/gestaltningar. Jag gillar att jobba med andra målare och genomföra gemensamma målerier. Superskoj och utmanande. Jag gör också gärna, och en hel del, utställningar och pedagogiska uppdrag på olika sätt.

Så här arbetar jag

Just nu, 2020 jobbar jag ungefär så här när jag inte har storskaliga måleriuppdrag. Jag försöker starta en Urbankonsthall i Malmö med några kollegor. Vi utgår från något som kallas Hangaren där ungefär 100 graffitimålare/muralister har målat mycket sedan 2013. I år kommer vi ha en offentlig öppning under året. Gallerihelgen i September. Kom dit och kika. Där fortsätter jag tillsammans med andra målare måla det enorma utomhusverket InSightSeeing. Det är ett ambitiöst samarbetsverk som startade i augusti 2018 och som fick nästan 6 000 besökare under Gallerinatten samma år. Verkets ambition är att lyfta det folk som finns i hela världen, men än så länge saknar språk, kultur och nationell tillhörighet. Vilken kultur/konst skapar vi tillsammans oavsett våra olika bakgrunder? I Malmö bor människor från 184 olika länder, det är enbart NY som har fler.

I min ateljé Gatukonstoret, gör jag en serie målerier på temat Amnesti. Fokus är på hur länge en oförrätt är berättigad att känslomässigt förfölja dig. 8 månader? Hur länge ska du vara arg?
Jag startar året med en serie foton för offentlig visning. Det är en undersökning av rummet och kroppen. Tidlösa konstnärliga teman.

Måleriet i min ateljé är just undersökande, experimentellt, öppet och ifrågasättande. Parallellt går jag igenom min tematik i syfte att visualisera de frågeställningar som känns mest relevanta för/i samhället just nu. Misstänker att detta kommer ta några år.

Under Malmö Festivalen återinvigs P-Huset Anna i Malmö. Mitt favorithus i hela världen. Dit får vem som helst, när som helst, måla vad som helst. Fantastiskt och mitt i stan! Jag ansvarar för de konstnärliga aktiviteterna där under Festivalen.

Under året ska jag skapa tillsammans med Stadsmissionen i Malmö.

Vidare hoppas jag på dynamiska möten, estetiska utmaningar och vurpor, pedagogiska äventyr och utflykter samt politiska självklarheter.

Utbildning eller väg in i yrket

Jag är graffitimålare och hiphopaktivist från början och även utbildad konstnär. Jag har studerat på konstskolor i Finland, Sverige och Köpenhamn. Från Umeå Universitet har jag en Magister Examen i Fri Konst och jag är såväl Exit som special-elev från Det Danske Kongelige Kunstakademiet. Jag har även själv startat och processat Aerosolskolan i Uppsala i början av 90-talet, en resande Nordisk Konstskola i slutet på 90-talet samt en heltids Hip Hop utbildning i Malmö under 2000-talet.

Hemort:

Region Skåne

Jag kan ta uppdrag i:

Region Skåne

Referensarbeten och kontaktvägar

Pärra Von Andreassons projekt se alla →