Tillbaka till konstnärer

Charlotte Åberg

Region Stockholm

Konstnärscentrum Öst

Kort om mig

Charlotte Åbergs konstnärskap är baserat på dialog och deltagande. Det har en inriktning på pesonliga berättelser, drömmar och genusfrågor och tar sig uttryck i fotografi, video, installation och textila verk.

Så här arbetar jag

Mitt arbete är tvärvetenskapligt och baserat på nya sätt att kommunicera direkt med människor i olika sammanhang, genom deltagande och dialog. Projekten har lett till samarbeten i Sverige, Albanien, Kosovo, Makedonien, Kroatien,Tyskland och Egypten. Nya idéer har vuxit fram och fler projekt har skapats i ett framväxande konstområde, som t.ex deltagar- och situationsspecifik konst, samt nya genrer av offentlig konst.

Utbildning eller väg in i yrket

MFA, Umeå universitet, 1995

Skoluppdrag av Charlotte Åberg

Sigillworkshop

Region Stockholm

Åk 4-6, Åk 7-9

Konstkarta kort (120 min)

Konst/Bild/Form

Bild, Slöjd, Svenska, Historia