Konstnärscentrum Öst

Stuart Mayes

Stuart är född och uppvuxen i England och har sin masterexamen i konst från The Slade School of Fine Art i London. För tio år sedan flyttade han till Stockholm och har här i Sverige studier bakom sig på post graduate nivå från både Konstfack och Kungl. Konsthögskolan. Idag verkar han som konstnär i Sverige med hemmet och ateljén i Enköping som sin bas. Stuart har en omfattande konstnärlig praktik och tidigare erfarenhet av pedagogiska projekt i skolan med elever i England.

Så här arbetar jag

Jag har många års erfarenhet som pedagog och jag fortsätter vara inspirerad, uppmuntrad och utmanad av skapandeprocesser med både barn, unga och vuxna. Sedan 2017 arbetar jag deltid som kulturpedagog för Enköpings kommun.

När en konstnär dyker upp i klassrummet händer något fantastiskt. Allt som konstnären har planerat noggrant blir utgångspunkt för fria diskussioner mellan barnen, materialen, konstnären och läraren.

Utbildning eller väg in i yrket

Architectural History and Theory post graduate research programme, Royal Institute of Art, Stockholm 2014 -2015
Professional Project Programme, Royal Institute of Art, Stockholm 2013 - 2014

M.A. Fine Art Media, The Slade School of Fine Art, University College London. 1995 - 1998
B.A. (Hons), Art and Social Context, Dartington College of Arts, Devon, United Kingdom. 1987 - 1990

Hemort:

Region Uppsala

Jag kan ta uppdrag i:

Region Uppsala

Referensarbeten och kontaktvägar

Stuart Mayess projekt se alla →