Tillbaka till konstnärer

Jenny Berntsson

Region Stockholm

Konstnärscentrum Öst

Kort om mig

Jag arbetar med gestaltad livsmiljö och konstpedagogik utifrån ett socialt engagerat (deltagande) perspektiv. Kort sagt skulle man kunna säga att både processen och den konstnärliga gestaltningen genom deltagandet, skapar en en mötesplats som möjliggör en diskussion mellan människor i relation till platsen, materialitet och samtid.

Så här arbetar jag

Mitt konstnärskap är baserat på process-ledda workshops, som involverar deltagare och plats på olika sätt. Resultatet kan bli individuella konstverk som tillsammans bildar en helhet, gemensamma skulpturer, installationer, offentliga gestaltningar eller utställningar. Jag arbetar främst i teknikerna teckning, skulptur och foto.

I min praktik jobbar jag med samtidskonst-teorier och konstpedagogik i en blandning. Under många år har jag jobbat som konstnär och ateljépedagog på en förskola. Där utvecklade jag metoder för hur man kan jobba med konst i förskolan i ett för individen, pedagogerna och verksamheten utvecklande plan. Jag projektleder just nu ett Erasmus+ projekt som ska utveckla ett normkritiskt konstpedagogiskt verktyg för förskolor och konstinstitutioner i socioekonomiskt utsatta områden. Ett verktyg som, visar det sig, går att använda även med äldre barn och mot vuxna. I projektet samarbetar vi tillsammans med förskolor, bibliotek och konstorganisationer i Århus och Istanbul. Projektet är klart i början på 2022.

Jag har stor erfarenhet att jobba med konst i skolan, dels via skapande skola men också genom ett tvåårigt offentliga gestaltningsuppdrag i Örebro, där jag utvecklade två lekplatser tillsammans med barn i åk 2. Uppdraget var en del av Statens Konstråds program för konst i stadsutveckling. Projektet var upplagt på ett antal workshops där en djuplodande deltagande process kunde ta from. Barnen lärde sig själva att använda konsten som verktyg för att dra processen framåt - något jag kom att kalla processprojekt. En metod som jag jobbar vidare med. Projektets upplägg gav mig möjlighet att testa och experimentera på ett sätt som gav mig mycket kunskap att ta vidare in i andra konstprojekt för skolan.

För mig är diskussion och analysering en självklar del av den deltagande processen. Ofta har en workshop genomförts och utifrån den leder jag en diskussion där resultatet av workshopen ger oss en gemensam erfarenhet och gestaltning att diskutera ifrån och om möjligt utveckla ännu mer.

Jag ser ofta att dessa konstprojekt och metoder kan utveckla både individer, verksamhet och samhälle. Workshops eller projekt kan vara en dela av undervisningen, som riktar sig mot ett ämne eller verka för att skapa gemenskap, normkritiskt tänkande eller kreativt tänkande.

Utbildning eller väg in i yrket

2018 - 2019 Konstpedagogik i samtida konstformer, Umeå Universitet, 15 HP
2016 Skrivandets Förhandlingar, Konstfack, 15 HP
2003 - 2008 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Magisterprogrammet
2001 - 2003 Örebro Konstskola, Örebro
1999 - 2001 Birkagårdens Folkhögskola, Stockholm, skulpturlinjen

Skoluppdrag av Jenny Berntsson

Body and Block Sculpture

Region Uppsala, Region Stockholm

Förskola, Åk 1-3, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem

Konstworkshop lång (180 min)

Konst/Bild/Form

Bild, Samhällskunskap, Idrott och hälsa

Modellen – YOU ARE HERE

Region Stockholm, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Uppsala

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Konstworkshop kort (120 min)

Konst/Bild/Form, Foto

Historia, Slöjd, Bild