KONSTNÄR

Jessica Faiss

Jag är född och uppvuxen i Schweiz och bor sedan 2014 med min familj utanför Uppsala. Jag har utbildat mig på Konstfack samt Tohoku University of Art Craft and Design, Yamagata, Japan. Min bakgrund i Alperna och tiden i Japan påverkar mina arbeten i stor grad fortfarande. Rörlig bild och videokonst ligger mig varmt om hjärtat även om måleriet ligger som en fondvägg i mina verk. Att kunna öppna upp unga människors sinnen inför olika typer av nutidskonst är något som engagerar mig väldigt mycket.

2000-2002 Konstfack, Institutionen för Konst, magisterexamen (MFA), Stockholm
2001-2002 Tohoku University of Art Craft and Design, Yamagata, Japan (aug- jan)
1997-2000 Konstfack, Institutionen för Konst, kandidatexamen, Stockholm
1995-1997 Konstskolan Idun Lovén, Måleri, Stockholm
1993-1995 Falkenbergs konstskola

Mina arbeten fokuserar ofta på rörelse och ett existentiellt tillstånd som en monoton syssla eller en resa genom ett landskap kan framkalla. Det är ett tema som jag har återkommit till i flera av mina videoverk och som utifrån olika miljöer speglar ett både yttre och inre tillstånd av förflyttning. Monotonin utgör verkens grundstämning. Det som framträder är tidens oavbrutna rörelse, de förbipasserande ögonblicken som tillsammans adderas till evigheten, vi blir medvetna om tidens osynliga gång. Jag uppehåller oss där inget händer, för att synliggöra detaljerna, göra dem betydelsefulla, och närvaron som framkallas där utlöser tankeprocesser från både nyligen upplevda eller sedan många år bevarade minnen. Jag använder mig av video som medium men även fotografi och måleri.
I en förlängning av dessa minnesbilder och med en fot i två kulturer har jag ofta ställt mig frågor kring tillhörighet. Där berör mina arbeten även teman som delaktighet och samhörighet. Motiven i målningarna har ofta sitt ursprung i olika landskap. Målningarna visar en speciell typ av ”luftighet” och genomskinlighet och ofta ingår texter i olika former i bilderna. I fotografi har jag till exempel gestaltat flyttfåglars framfart, landskap och himlar som jag har förvrängt, blandat med text, och på så sätt skapat poetiskt laddade verk.

profile image
HEMORT

Region Uppsala

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst