KONSTNÄR

Henny Linn Kjellberg

Jag är en Uppsalabaserad konstnär och keramiker som arbetar huvudsakligen med utställningar och offentliga uppdrag. Jag har även arbetat pedagogiskt inom mitt konstområde sedan 2005 och varit verksam inom Skapande skola sedan 2017. Jag erbjuder workshops som på olika sätt sätter ”gemenskapandet” i fokus, där processen är viktigast och där alla elever på ett lustfyllt och kravlöst sätt får utforska material och omgivning ur ett konstnärligt perspektiv och bidra till en gemensam helhet.

2007 – 2009 MFA Konstfack, institutionen för Keramik och Glas
2006 ”Park och trädgård – konst i det offentliga rummet” 10 p. Keramik och glas, Konstfack
2005 ”Konsten efter 1950”, 20 p. Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet
1999 SHKS, nuv. Kunstakademiet, Oslo, Norge, keramik, gäststudier
1997 – 2000 BFA, institutionen för keramik, Kunstakademiets Designskole, Bornholm, Danmark

Jag arbetar huvudsakligen med skulptur, installation och rumslig gestaltning. Har tidigare ställt ut i Sverige, USA, Japan, Tyskland och Danmark. Exempel på offentliga uppdrag som jag genomfört finns i Uppsala och Älvkarleby. Jag är också verksam som curator och konstnärlig ledare i flera olika projekt, bland annat med curators- och konstnärsgruppen SLAM.

Mitt arbete har under många år varit konceptuellt men materialbaserat. Jag har en keramisk bas men är verksam i det expanderade keramiska fältet som sträcker sig utanför gängse konsthantverksnormer och närmar sig samtida bildkonst och skulptur. Jag arbetar nästan uteslutande storskaligt, ofta med verk hängande från tak, bestående av många mindre objekt som är sammansatta till en större helhet, ett kluster. Eller med väggobjekt uppbyggda av mindre beståndsdelar. Det rituella inslaget i arbetet med leran har alltid varit viktigt för mig, det repetitiva, handens rörelser, fingeravtrycken som lämnats på det brända materialet. Jag har både velat lyfta lerans materialitet och visa på det performativa i handens och kroppens gestaltande. Oftast använder jag det keramiska materialet som grund, men arbetar även med trä, metall, rep och andra material.

Mitt pedagogiska arbete började 2005 med kurser i keramik inom projektet Kultur i vården för öppenpsykiatrin. Sedan dess har jag undervisat inom mitt konstområde för olika studieförbund, med keramikkurser i egen regi och egen verkstad och sedan 2018 arbetar jag även som konstpedagog inom bild- och form på museet Bror Hjorths Hus i Uppsala. Sedan 2017 är jag även verksam inom Skapande skola och har genomfört en rad projekt på skolor i Uppsala kommun, Heby kommun och Knivsta kommun, främst med stop motion animation med papper och lera, men även med projekt inom offentlig konst och slöjd och återbruk.

profile image
HEMORT

Region Uppsala

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst