KONSTNÄR

Ulrika Sparre

Ulrika Sparre arbetar med installation, skulptur, fotografi, film, performance och ljud, och hennes konst utgår från behovet av existensiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Verken undersöker våra kollektiva överenskommelser runt vedertagna sanningar och hur de påverkar vår identitet.

2002-2004 Konstfack, MA Fine Arts, Stockholm

2000-2002 Gerrit Rietveld Academie, BA Sculpture, Amsterdam

1998-2000 Konstskolan Idun Lowen, Sculpture, Stockholm

1997-1998 Konstskolan Basis, Stockholm

1994-1995 Tower Hamlets College, Foundation, London

Kurser: Going Public, Konstfack 2006. Fortbildningskurs pedagogik
2009. 
Ledarskapsutbildning (deltid) 2006-2012.
Sound Interaction Konstfack 2018.

I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för våra behov av existensiella frågeställningar och vårt samtida sanningssökande. Jag undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossystem. I mitt arbete framhåller jag individens förhållande till sig själv, sina rädslor och
 sitt eget existentiella sökande. Mina verk tar sig uttryck i påståenden och frågor
 som visualiseras genom fotografi, skulptur, video, installation, performance och
 text.


Ljudverket Jag är störst (2007) inspireras av utropen från minareten. Jag
undersöker om det är möjligt att se människor omkring oss som ett kollektivt
 vi med tron på jaget som ett gemensamt mål.
 I en serie fotografier med titeln Life begins with me (2009) utgår jag från texter
 utplacerade i naturlandskap. Naturens element blir spelplats för individens
 sanningssökande i ett samhälle där tron på sig själv är den huvudsakliga 
motivationen.


Performanceverket Allt är bra (2012) utforskar idén om kollektiv och individuell
rädsla och hur media, språk och politik påverkar människor att tro att de är i en 
utsatt situation eller under hot. Jag intar rollen av den civila stadsvakten, där jag förutsättningslöst inger 
trygghet och lugn.

Verken har visats på bl.a. Färgfabriken i Stockholm, Reykjavik Art Museum, Galleri Niklas Belenius, Varbergs Konsthall, Stene Projects, Interaktiva Institutet, Open Art i Örebro, samt Traces of Existence på nyöppnade Judiska museet.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst