Centrum för Fotografi

Alice Nilsson-Millet

Född 1993 i Frankrike, jag tog min examen från den nationella skolan för fotografi i Arles, Frankrike i 2017. Jag bor i Malmö sedan 2018 där jag är verksam. Vid sidan av mitt yrke som konstnär har jag arbetat flera år som konstpedagog i fotofestivaler och som pedagog i skolor.

Så här arbetar jag

Jag arbetar med fotografi för att skapa berättelser och upplevelser som undersöker det fotografiska mediet och representation. 

Bilder generellt, mina egna eller andras i form av arkiv är materialet jag använder och som jag experimenterar med genom att använda olika fotografiska uttryck och installationer. 

Jag arbetar associativt för att skapa en slags spänning mellan bilder. I dessa möten uppstår det frågeställningar och narration. 

Mig praktik kretsar också kring relationen mellan betraktare och verk för att skapa upplevelser som främjar den fotografiska bilden som konstruerad.


Utbildning eller väg in i yrket

Jag har en kandidatexamen i konsthistoria (Université de Poitiers, Frankrike, 2014) och en master från den Nationella Skolan för Fotografi (ENSP, Arles, Frankrike, 2017).

Hemort:

Region Skåne

Jag kan ta uppdrag i:

Region Skåne

Referensarbeten och kontaktvägar

Alice Nilsson-Millets projekt se alla →