Tillbaka till konstnärer

Clara Hedborg

Region Stockholm

Konstnärscentrum Öst

Så här arbetar jag

Clara Hedborg bor och arbetar i Stockholm. Hon använder olika tekniker beroende på önskat uttryck och det sammanhang i vilket verket skall visas. Materialen kan vara teckning, måleri och fotografi men också glas, plast och betong. Rumsliga installationer intresserar henne alltmer och därmed en önskan att involvera besökaren i en stillsam men samtidigt dynamisk upplevelse av både det yttre och det inre rummet. En viss lätthet, men också högtidlighet kan sägas vara återkommande i hennes konst.

Utbildning eller väg in i yrket

2005 Mälardalens högskola, Informationsdesign Rumslig gestaltning
1998 Konsthögskolan vid Umeå universitet, MFA (Master of Fine Arts)
1993 Gerlesborgskolan
1990 Nyckelviksskolan

Helighetens bilder, fortbildning Konstfack

Skoluppdrag av Clara Hedborg

Jag skapar mig själv/Det här är jag

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala

Åk 1-3, Åk 4-6

Konst/Bild/Form

Biologi, Bild