KONSTNÄR

Anna Fernell och Agnes Larsson

Anna Fernell
Jag är en naturälskande hundägare som bor växelvis i Stockholm och Södermanland. Kraft och inspiration finner jag oftast när jag är ute i skogen. Jag uppskattar det enkla och okomplicerade, både i tanke och handling.

Agnes Larsson
Att arbeta med händerna är en drivkraft som varit genomgående i mitt liv. Jag insprieras av och vistas gärna ute i naturen. Tillsammans med barn har denna drivkraft att skapa fått en större mening.

Anna Fernell
Jag började min konstnärliga utbildning på Konstskolan i Stockholm med inriktning på skulptur. Därefter gick jag vidare till metallinjen på Leksands folkhögskola och senare till Konstfack, metall. Att det blev metall på Konstfack var till viss del en slump då jag kom i kontakt med både material och människor som var aktiva inom silversmide på min första utbildning. I nuläget arbetar jag både med skulptur och objekt eller föremål kring bordet, i blandade material, men oftast i metall.

Agnes Larsson
Redan under gymnasietiden kom jag i kontakt med flera olika hantverk och material som fångade mig. Där och då bestämde jag mig för att detta var den väg jag skulle gå. Jag startade med ett år på Nyckelviksskolans metallinje och fortsatte sedan till Konstfack där jag tog både en Kandidat- och Magisterexamen. Idag kallar jag mig för konsthantverkare då min passion oftast fokuserar på hantverket och materialen.

Anna Fernell
Min arbetsmetod är undersökande och processen sträcker sig ofta över lång tid. Identiteten i konstnärskapet bygger jag genom sökandet av material från containrar, skräphögar och soprum; material och ting som avfärdats som skräp men ofta bär spår av människors liv och minnet av kunskap, vilja och hållbarhet. Jag låter det traditionella hantverket jag en gång lärt mig få leva vidare i min konst.

Agnes Larsson
Med händernas görande och materialet i fokus arbetar jag med frågor som rör livet och döden. Intuitionen och samtalet som sker i processen mellan material/objekt och mig som konstnär, intresserar mig. Med inspiration av och respekt för vad materialen vill och kan berätta skapar jag tematiska smycken och skulpturer med relation till kroppen.
Jag har en stark tilltro till hur skapandet och görandet kan bidra till människors liv. Genom åren har jag fördjupat ett intresse för hur jag genom mitt skapande kan engagera barn och unga. Med anledning av det har jag nyligen avslutat en kompletterande lärarutbildning och har sedan dess arbetat periodvis, främst inom Kulturskolan.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konsthantverkscentrum