KONSTNÄR

Kim Engdahl

Jag jobbar under artistnamnet Kimzonite och har en bakgrund inom musik, scen, film och som frisör. Stora intressen är resor, kommunikation och språk. I mitt arbete blandar jag influenser och söker kontraster. Mitt uttryck är populärkulturellt med referenser till karaoke, rap, musikvideo och punk.

2021 BFA Fine art HDK-Valand
2021 Stipendium ur Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers Fond
2019 Arbete som pedagog i workshop med konstnären Tintin Wulia
2018 Göteborgs konstskola, skulptur
2016 Yrkesutbildning, modellör
2015 Yrkesutbildning, maskör och perukmakare
2008 Volontärarbete i Ghana som lärare i engelska

Yrkesverksam som bildkonstnär och inom modellering, mask och peruk inom en rad olika produktioner för scen, fotografi och film. Tidigare yrkesverksamhet som frisör i tio år.

Med utgångspunkt i skulptur kombinerar jag tekniker och material i en punkig anda. Jag gör ofta samarbeten och interaktiva verk i form av performance, installation, video och musik. De fält jag rör mig inom är offentlig gestaltning, scenkonst, hantverk och socialt engagerande konst. Arbetsprocessen i sig är viktig och jag intresserar mig för hur idéer uppstår och gestaltas.

Med fokus på kroppens kunskap och minne undersöker jag och samspelar med materialet. Det är en långsam process och jag låter mig inspireras av och följa materialets förutsättningar.

Mina materialval varierar beroende på vilket projekt jag arbetar med. Det är alltid blandat, så kallat ”mixed media” som kan innehålla till exempel musik och hår. Jag använder mig av återbruk och skapar assemblage av helt olika material. I mina senare arbeten jag använt textil på grund av dess inneboende feminina och kroppsliga konnotationer. Att sy har då haft en metaforisk funktion för att laga och hela. Jag är intresserad av hur konsten kan fungera som metod och verktyg för att tala om svåra saker. Inte för själva pratandets skull men för att koppla ihop upplevelser och för att spegla oss i varandra.

I en värld som tycks höja tempot ständigt, som digitaliseras alltmer och där tillfällena för mänsklig interaktion och reflektion blir allt färre, blir jag alltmer dedikerad till att höja värdet på hantverket, samarbeten och det långsamma arbetet.

profile image
HEMORT

Västra Götalandsregionen

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Väst