Konstnärscentrum Nord

Sandra Mozard

Jag är född 1979 i Stockholm och bosatt i Härnösand. Jag arbetar med grafik, teckning, muraler, New media art och liveanimerat ljusmåleri. Ibland samarbetar jag med musiker och danskompanier. Min konst visas i utställningar eller som offentliga utsmyckningar med handtryckt konstgrafik och audiovisuella installationer.

Så här arbetar jag

Som praktisk filosof utforskar jag mina egna och andras olika dimensioner genom konsten. I mitt filosofiska rum undersöker jag hur en holistisk polyfoni skapas utifrån ett mångbottnat och flerdimensionellt förhållningssätt.
I mitt konstnärskap använder jag en skissande metod där frågor ställs till det invanda eller det rörliga, jag tar ställning till möjliga avvikelser och sammanträffanden och till att rimliga försök till konstruktiv formning och förändring görs. Skissandet är ett sätt att kontinuerligt skapa, bibehålla, ifrågasätta och vidareutveckla identiteter. Jag växlar i olika faser mellan ett intuitivt och ett rationellt förhållningssätt, helhets- och delperspektiv, inifrån och utifrånperspektiv. Jag fångar essenser och skeenden i rum och upptar väsentligheter.

I ett intuitivt sökande och med ett undrande förhållningssätt formuleras frågor snarare än svar. Ofta utgår jag från kroppen och det fenomenologiska. Jag intresserar mig för det kreativa mötet, inlevelsen och transformerandet av upplevandet och att det som berör fortsätter sin livfullhet i en ny form eller yttre kontext, med växlande narrativ.

Har erfarenhet av olika arbeten som varit medskapande och gemenskapande pedagogiskt på olika sätt som konstnärlig ledare i konstprojekt och även som konstnär i skolan.

Utbildning eller väg in i yrket

Yrkesverksam konstnär.
Medlem i Konstnärernas Riksorganisation, Bildupphovsrätt, Grafiska sällskapet, Konstnärscentrum nord och Konstnärernas kollektivverkstad.
Kvalitetssäkrad konstnär i skola. Har studerat ämnesdidaktik och pedagogik på Konstfack.

Hemort:

Region Västernorrland

Jag kan ta uppdrag i:

Region Stockholm, Region Västernorrland

Referensarbeten och kontaktvägar

Sandra Mozards projekt se alla →