Tillbaka till konstnärer

Anita Berg

Region Västernorrland Region Stockholm

Konstnärscentrum Nord Konsthantverkscentrum

Kort om mig

Jag arbetar som konstnär och keramiker i Västernorrland och har lång erfarenhet av att arbeta med kulturprojekt som är riktade till barn och ungdomar. Som konstnär arbetar jag med keramik, textil, grafik, animation och performance i projekt eller i utställningsform. Jag arbetar gärna medskapande och kollektiva processer.

Så här arbetar jag

Möte med material, platser och rörelser är exempel på utgångspunkter jag undersöker ur ett fysiskt, socialt och filosofiskt perspektiv. Jag arbetar materialbaserat och utgår från hantverksmässiga och processinriktade metoder i mitt skapande där jag kombinerar tekniker och nya sätt att kommunicera genom olika material.
Kommunikation, det subtila mötet och transformation är koncept som inspirerar mig i min praktik.

Utbildning eller väg in i yrket

Som konstnär är jag autodidakt. Jag är medlem i flera branschorganisationer som till exempel Konstnärernas Riksorganisation, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum och Konstnärernas Kollektivverkstad.

Skoluppdrag av Anita Berg

Kreativ animation

Region Västernorrland, Region Stockholm

Förskola, Åk 1-3, Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9

Konstworkshop lång (180 min)

Konst/Bild/Form, Film

Svenska, Teknik, Bild