Tillbaka till konstnärer

Ana María Almada De Álvarez

Region Stockholm

Konstnärscentrum Öst

Kort om mig

Som bildkonstnär arbetar jag med olika medier (fotografier, collage, textilapplikationer, fotomontage).
Utvecklar sedan ett flertal år tillbaka ett konstnärlig forsknings projekt ("Medierande artefakter") där det centrala ämnen rör sig kring re-subjetivations processen. I ramen för projektet arbetar jag med performance och performativa aktioner som dokumenteras fotografiskt. Mer om det i min hemsida (se ovan)

Så här arbetar jag

Jag arbetar med en egen metod döpt till "Sediment" som har utvecklats genom min konstnärliga forsknings projektet. Metoden baseras på perception, minnen och objekt.

Utbildning eller väg in i yrket

I Sverige utbildad usk/mentalsköterska. Är initialt "självlärd" som bildkonstnär men har ett flertal praktiska och teoretiska vidareutbildningar på Konstfack, Stockholms Konstnärliga Högskolan, Dramatiska Institutet och DOCH.
Har en fil.kand examen i Konstvetenskap och genomgått ett magisterprogram (inte ventilerat uppsatsen).
Som oberoende forskare är jag utbildad både på Konstfack och Stockholms Konstnärliga Högskolan i kurser om konstnärliga forsknings- processer.