KONSTNÄR

Sebastian Dahlqvist

Jag arbetar som konstnär och curator för att jag tror på konstens förmåga att föreslå andra material, vägar och verkligheter. För att jag tror att konsten kan erbjuda tröst att hämta i en annars ganska trasig och hopplös samtid. Genom att jag under de senaste åren kombinerat konstnärligt och curatoriellt arbete i en rad gräns- och genreöverskridande samarbeten illustrerar jag i viss mening den “nya konstnärsrollen” (som omskriven i ett av årets nummer av Konstnären i vilken jag medverkar).

Kandidat i Kulturvetenskap – Lunds Universitet
2011 – 2013
Kandidat i Konstvetenskap
– Lunds Universitet
2013 – 2015

Mitt namn är Sebastian Dahlqvist (f. 90) och jag arbetar som konstnär och curator, baserad i Stockholm. Min konstnärliga och curatoriella praktik inbegriper ofta samarbeten och diskuterar inte sällan frågor gällande kollektivt minne, sätt att läsa och skriva historia och produktionen av sociala och politiska relationer till plats(er). Jag intresserar mig för dolda platser och berättelser i staden och dess utkanter, och hur de mindre synliga restprodukterna från historieskrivningens själva metabolism kan användas och omkopplas. De senaste åren har jag arbetat aktivt inom och bortom diverse olika institutioner runt om i Sverige. Genom en rad olika konstnärliga och curatoriella (sam)arbeten har jag även undersökt potentialen i kollektiv organisering och mobilisering. Mitt namn är Sebastian Dahlqvist (f. 90) och jag arbetar som konstnär och curator, baserad i Stockholm. Min konstnärliga och curatoriella praktik inbegriper ofta samarbeten och diskuterar inte sällan frågor gällande kollektivt minne, sätt att läsa och skriva historia och produktionen av sociala och politiska relationer till plats(er).

Jag har stor vana av att driva konstpedagogiska projekt och undersökningar i samarbete med barn och unga i olika åldrar.Sedan 2011 har jag arbetat aktivt med konstpedagogiska strategier på institutioner som Wanås konst, Konstfack, Skånes konstförening, Art Lab Gnesta och i samarbete med olika skolor.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst